Reklamácia a vrátenie tovaru

Reklamácia

Reklamácie v našom internetovom obchode sú jednoduché! Ak sa pokazí, čo by sa nemalo, vyplňte náš reklamačný formulár a my vás budeme v krátkej dobe kontaktovať. 

Kontrola pri preberaní tovaru

Ihneď pri preberaní balíka si tovar dôkladne prehliadnite a skontrolujte jeho kompletnosť, úplnosť a stav tovaru či nie je poškodený prepravou. Ak nie je balenie úplné, niečo je poškodené alebo nefunkčné, oznámte túto skutočnosť do 24 hodín od prevzatia tovaru prostredníctvom reklamačného formulára. Po tejto lehote nemusí byť vaša reklamácia z dôvodu nekompletnosti alebo poškodenia tovaru uznaná.

Uplatenie reklamácie v zákonnej lehote

Niečo sa pokazilo. Čo teraz? Reklamácia je u nás jednoduchá a pohodlná, často nemusíte posielať tovar späť, stačí nám foto alebo videodokumentácia a všetko ostatné nechajte na nás. 

V záručnej dobe 24 mesiacov máte nárok na bezplatné odstránenie chyby spôsobenej výrobcom, dodávateľom alebo predávajúcim. Pre uľahčenie priebehu reklamácie chybu výrobku zdokumentujte fotografiou alebo krátkym videom. Pripravte si doklad o kúpe (faktúra) a návod s vyznačenou chybnou časťou (pokiaľ ide o reklamáciu z dôvodu neúplnosti alebo poškodenia tovaru).

Postup pri reklamácii

  1. Ohlásenie reklamácie

Vyplňte a odošlite náš Reklamačný formulár online. V krátkej dobe vašu žiadosť spracujeme a budeme vás informovať o ďalšom postupe.

  1. Prijatie reklamácie

Dňom prijatia reklamácie a za začiatok reklamačného konania sa považuje deň prijatia reklamačného formulára a všetkých potrebných podkladov (fotodokumentácia, faktúra, vyznačené chýbajúce časti). Počkajte si preto na naše potvrdenie prijatia reklamácie s poradovým číslom, ktoré vám pošleme na vami zadanú e-mailovú adresu. Vašu reklamáciu sme v tomto momente zaevidovali a neodkladne ju začíname riešiť.

  1. Posúdenie reklamácie

Tovar nie je potrebné vo všetkých prípadoch posielať späť k nám. Vašu reklamáciu posúdime a vybavíme v zákonnej 30-dňovej lehote a oboznámime vás s jej výsledkom a spôsobom vybavenia. Tovar nám bez predchádzajúceho vyzvania neposielajte späť. Na vybavení vašej reklamácie pracujeme ihneď po jej prijatí a bude vybavená do 30 dní.

  1. Spôsob vybavenia reklamácie

V prípade oprávnenej reklamácie vám bude podľa povahy chyby produktu bezplatne zaslaný nepoškodený náhradný diel/y, nový tovar alebo po dohode s kupujúcim dôjde k inej forme kompenzácie. Všetko jednoducho, rýchlo a pohodlne!

Odoslanie tovaru na posúdenie

Pýtate sa kam zaslať chybný tovar? Ak si to situácia vyžaduje, pripravte tovar na prepravu tak, aby sa nepoškodil. 

Pokiaľ je to z povahy poškodenia tovaru nutné, po predchádzajúcej výzve zašlite reklamovaný tovar na našu adresu:

Katkyn, s.r.o.,
Areál Istrochem,
Vajnorská 127/C,
831 04 Bratislava,
Slovenska Republika

Tovar na reklamáciu nám zašlite v originálnom obale alebo v inom vyhovujúcom obale tak, aby nedošlo počas prepravy k jeho poškodeniu. Zásielku nám pošlite prostredníctvom služby Slovenskej pošty „Balík na adresu“. Tovar zaslaný na dobierku nepreberieme, a vráti sa vám späť. Odporúčame vám tovar poistiť, za poškodenie pri preprave nenesieme zodpovednosť.

V prípade akýchkoľvek nejasností sa obráťte na spoločnosť Katkyn, s.r.o. na telefónne číslo 02 21025886, prípadne e-mailom na info@kabelkymoda.sk.

Všetky informácie o podmienkach reklamácie nájdete v sekcii Obchodné podmienky.

Odstúpenie od zmluvy

Nesplnil tovar vaše predstavy? Počas 14 dní môžete odstúpiť od zmluvy a my vám pošleme vaše peniaze späť. Stačí, ak vyplníte online formulár a tovar zašlete na našu adresu. Peniaze vám vrátime do 14 dní naspäť. 

V prípade že chcete tovar vrátiť, môžete tak urobiť bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa zakúpenia. Tovar musí byť úplný (spolu s návodom a dokumentáciou), nepoškodený, neporušený a v originálnom obale.

Postup pri odstúpení od zmluvy

  1. Ohlásenie odstúpenia od zmluvy

Vyplňte a odošlite náš Formulár na odstúpenie od zmluvy online.

  1. Doručenie tovaru na prevádzku

Odosielaný tovar musí byť nepoužívaný, zabalený v originálnom obale, nepoškodený spolu s príslušenstvom vrátane darčekov, dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a originálom faktúry. Tovar nám pošlite prostredníctvom služby „Balík na adresu,“ zásielky „Na dobierku“ nepreberáme. Zásielku odporúčame poistiť.

  1. Vrátenie peňazí

Po obdržaní tovaru vám do 14 dní vrátime peniaze bankovým prevodom na vami uvedený bankový účet. Iný spôsob vrátenia finančných prostriedkov nie je z technických príčin možný.

Všetky informácie o podmienkach odstúpenia od zmluvy nájdete v sekcii Obchodné podmienky.